Miljø

Norges råeste utescene i den vakre bygda Refvik

Miljø

Strandfestivalen legger vekt på å ha så lite miljøavtrykk som mulig og jobber hele tiden med å bli enda bedre.
Vi gjør blant annet:

  • Utnytter alle muligheter for resirkulering.
  • Jobber tett med kollektivtrafikk selskaper.
  • Fokuserer på lokal og kortreist mat.
  • Skaper en festivalarena som er så ryddig og ren som overhodet mulig.
  • Fokuserer på bærekraftig avfallshåndtering.

Vi håper du som festivaldeltaker hjelper oss med dette og sorterer avfall og pant.
Sammen skaper vi en bedre fremtid.